Share this blog:

Zerocopter announces new CEO

*English version below

Zerocopter benoemt Erik Ploegmakers tot nieuwe CEO

Besluit in lijn met drang om security markt te innoveren.

AMSTERDAM, 1 april 2021一Zerocopter, het cybersecurity-platform dat ethische hackers inzet om veiligheidsrisico’s te identificeren, heeft Erik Ploegmakers aangesteld als nieuwe CEO. Ploegmakers was voorheen CEO bij Fox-IT en directeur bij de cybersecurity-afdelingen van KPN en PwC. Met de benoeming zet Zerocopter een volgende belangrijke stap om te werken aan zijn internationale ambities en de verdere ontwikkeling van het platform.

Ploegmakers vertelt dat zijn besluit om in te stappen zorgvuldig is genomen. “Terug naar de inhoud, dat is mijn motief”, zegt de nieuwe CEO. “Na jarenlang bij grote bedrijven te hebben gewerkt, wil ik pionieren en de markt veranderen. In cybersecurity doen nieuwe bedreigingen zich doorgaans sneller voor dan dat er oplossingen worden ontwikkeld. Ik heb ervaren hoe moeilijk het is om adequaat met dat probleem om te gaan. Het platform van Zerocopter, met hackers die met recht ‘best in the bizz’ worden genoemd, heeft de potentie de hele markt te veranderen. Op die ingeslagen weg wil ik verder door.”

Hackers betrekken bij ontwikkeling

“Zerocopter en ik delen de visie dat ethische hackers betrokken moeten zijn bij het ontwikkelen van digitale omgevingen en applicaties”, zegt Ploegmakers. “Niet pas achteraf gaan testen of een digitale omgeving veilig is, maar security by design. Dat is wezenlijk anders dan hoe de hele Europese markt nu opereert en wat alleen maar leidt tot rapporten die in lades verdwijnen.”

In eerste instantie gaat Ploegmakers zich richten op het uitbouwen van de infrastructuur en het verder aantrekken van internationale klanten. Tegelijkertijd ligt er de ambitie om het business model verder te ontwikkelen, in lijn met de verdere groei van het platform. 


Van Andel in nieuwe rol

Afzwaaiend directeur Edwin van Andel polste Ploegmakers op eigen initiatief voor de positie. “Ik kan niet wachten om met Erik samen te werken”, zegt van Andel. “Iemand van zijn kaliber, bestuurlijke ervaring en inhoudelijke kennis kan Zerocopter naar een volgend niveau brengen en daar ook houden. ‘Ploeg’ snapt ons.”

Van Andel blijft volledig betrokken bij Zerocopter. Ploegmakers: “Edwin is als mister Zerocopter onmisbaar als schakel richting de hackerscommunity en onze klanten. Hij is het gezicht van dit bedrijf en dat blijft zo.”

Over Zerocopter
Zerocopter maakt digitale omgevingen en applicaties veiliger. Het platform van Zerocopter koppelt organisaties aan ethische hackers die hun kwaliteiten inzetten om kwetsbaarheden op te sporen. Met zogeheten bug bounty programma’s en Coordinated Vulnerability Disclosure ondersteunt Zerocopter organisaties zoals WeTransfer, Stedin, PostNL, Gemeente Den Haag en NautaDutilh met het beveiligen van applicaties en het rigoureus testen van digitale omgevingen en applicaties om alle kwetsbaarheden te verwijderen. www.zerocopter.com 


Neem voor vragen of interviewverzoeken contact op met Edwin van Druten via 0622771160 of edwin@hibou.nlZerocopter announces new CEO

Erik Ploegmakers (ex Fox-IT, KPN and PwC) joins cyber security platform

AMSTERDAM, 1 April 2021 一 Zerocopter announced today that Erik Ploegmakers has been appointed as CEO. He takes over from Edwin van Andel, who remains fully involved at the cyber security platform. Zerocopter uses the skills of ethical hackers to identify security risks. With the appointment of Ploegmakers, the company takes an important step to further its international ambitions. 

Ploegmakers, who previously worked as CEO at Fox-IT and was the head of cyber security departments at both KPN and PwC, said he is looking forward to getting back to the front line. “After years of working at big corporations, I’d like to pioneer and change the market. In cyber security, new threats pop up faster than solutions can be developed. I experienced first hand how difficult it is to handle that adequately. Zerocopter’s platform, populated by hackers that are considered the absolute best in class, has the potential to transform the global market. I’ll continue along the path Zerocopter has chosen.” 

Involving hackers during development phase

“Both Zeropcopter and I share the vision that ethical hackers need to be involved from the early development stage of digital platforms and applications”, added Ploegmakers. “The European market usually only lets ethical hackers test digital environments after they have been built, with considerable costs to fix flaws. We need to move to ‘security by design’, where organisations deploy ethical hackers to build secure foundations.”

Ploegmakers will initially focus on the expansion of Zerocopter’s infrastructure and international customer acquisition. He will also develop the business model in line with the expected growth of the platform.


New role for Van Andel

Parting CEO Edwin van Andel will remain fully involved at Zerocopter. Ploegmakers: “Edwin is ‘mister Zerocopter’, he is an indispensable link to the hacker community as well as our clients. He is and will remain the face of the company.” 

Van Andel approached Ploegmakers on his own initiative. “I can’t wait to collaborate with Erik”, said Van Andel. “Someone of his calibre, with his managerial experience and in-depth knowledge of cyber security can take Zerocopter to the next level. ‘Ploeg’ really gets us.”


About Zerocopter
Zerocopter increases the security of digital environments and applications. Zerocopter’s platform matches organisations with ethical hackers who utilise their skills to unearth vulnerabilities. With special ‘bug bounty programmes’, in which hackers get rewarded for finding security flaws, and Coordinated Vulnerability Disclosure, Zerocopter supports organisations such as WeTransfer, Stedin, PostNL, the municipality of The Hague and NautaDutilh. Their applications and digital environments are rigorously tested and all vulnerabilities eliminated. www.zerocopter.com 


For more information, please contact Edwin van Druten on +316 22771160 or edwin@hibou.nl

Written by Zerocopter

April 1, 2021

Share this blog:

Want to know everything about Zerocopter?

Download our brochure
Zerocopter brochure - Always one step beyond